TaylorWessing

TaylorWessing


Innovatie is kostbaar en in voorkomende gevallen wenst de onderneming beschermingsconstructies tegen het versneld moeten afschrijven van de investeringen t.a.v. zijn of haar innovatie. Intellectueel Eigendomsrecht, ofwel IE-recht, kan hierin behulpzaam zijn. StasburgReeve en een van de leading partners in Nederland op het gebied van IE werken hecht samen ter bescherming van de belangen van onze klanten. Voor meer informatie gaan naar (de nederlandse vestiging van) www.taylorwessing.com