Partnerships

We hebben een uitgebreid en relevant netwerk

TaylorWessing


Innovatie is kostbaar en in voorkomende gevallen wenst de onderneming beschermingsconstructies tegen het versneld moeten afschrijven van de investeringen t.a.v. zijn of haar innovatie. Intellectueel Eigendomsrecht, ofwel IE-recht, kan hierin behulpzaam zijn. StasburgReeve en een van de leading partners in Nederland op het gebied van IE werken hecht samen ter bescherming van de belangen van onze klanten. Voor meer informatie gaan naar (de nederlandse vestiging van) www.taylorwessing.com  

Netwerk van private investors

StasburgReeve onderhoudt sterke banden met zowel individuele private investeerders alsook met private equity ondernemingen. Waar gunstige overheidsfinancieringen de eis stellen aan 'leverage' met private middelen, kunnen wij snel schakelen. Het bijschakelen van private middelen in een investeringsronde is maatwerk. Ondernemer, onderneming en (type) investeerder moeten bij elkaar passen. StasburgReeve acht het leggen van verbindingen voor onze klanten een vanzelfsprekend onderdeel van haar dienstverlening. En stelt haar netwerk ter beschikking aan klanten.   

VanBerlo Design

Eerdere langdurige zakelijke samenwerking en eigen ervaring met de hoge kwaliteit van dienstverlening tussen een van de partners van StasburgReeve en VanBerlo, zorgen ervoor dat lijnen tussen beide ondernemingen zeer kort zijn. Ondernemingen gericht op innovatie kunnen bij VanBerlo terecht voor hoogkwalitatieve "ideation" en productontwikkeling.  StasburgReeve verbindt voor haar klant dan de inhoudelijke Business Strategy met de Design Strategy; combining the money and the magic. VanBerlo is niet het enige design bureau in Nederland. Het behoort wel tot de top van Nederland. StasburgReeve verbindt de ondernemer desgewenst met VanBerlo; om zijn of haar innovatie te toetsen of vorm te laten geven. Voor achtergrondinformatie kunt u vanberlo.nl