Software die alle beschikbare informatie in ziekenhuisdatabases kan verwerken en analyseren

Administratieve lastendruk ziekenhuizen drastisch verminderen

Lees meer
Bedrag € 1 200 000
Termijn 2 jaar
Regio Amsterdam Area

Kansen zien

Artsen in ziekenhuizen hebben veel data over patiënten tot hun beschikking. Deze data zijn gestructureerd en ongestructureerd opgeslagen in veel verschillende databases, losse PDF’s, labrapporten en tekstvelden. Hieruit informatie extraheren voor het selecteren van patiënten voor klinische studies en voor kwaliteitsregistraties van ziekenhuizen, kost artsen enorm veel tijd en energie.

Een klant van StasburgReeve is sinds 2014 actief in het ontwikkelen van een softwareplatform dat dit probleem oplost door deze dataverwerking te automatiseren. Het bedrijf was een start-up en kreeg de goede ideeën niet gefinancierd.

Doelen stellen

Het verkrijgen van een financiering voor de ontwikkeling van het softwareplatform, zonder aanvullende inbreng van eigen middelen en zonder verwatering van de aandelen.

Research

Samen met het bedrijf is een roadmap opgesteld voor de softwareontwikkeling, met daarin goed gedefiniëerde deelprojecten/. De ondernemer, met StasburgReeve als sparring partner, bleef ervoor zorgen dat de roadmap aansloot op de behoeften van de artsen en de relevante andere spelers in de zorg. Al in een vroeg stadium zijn pilots georganiseerd in ziekenhuizen, zodat productontwikkeling en klanten in voortdurende interactie met elkaar staan.

Strategie

Businessplannen en projectplannen zijn nodig om financiering te organiseren. Deze zijn samen met de ondernemer uitgewerkt.

Financiering

Voor het deelproject ‘klinische studies’ zijn een vroegefasefinanciering en een innovatiekrediet verkregen van de overheid, met een totale waarde van € 1 miljoen.

Voor het deelproject ‘kwaliteitsregistratie’ is een samenwerkingspartij gevonden. Hiervoor is een MIT-subsidie van € 200 000 verkregen.

Met de uitgewerkte plannen heeft de ondernemer gemakkelijk een additionele banklening verkregen en een contract met een significante waarde gesloten met een marktpartij voor te leveren resultaten—zonder verwatering van de aandelen of eigen inbreng.

Bedrag € 1 200 000
Bedrag doel 100%
Termijn 2 jaar
Regio Amsterdam Area
Sector Health Care, IT

Toekomst perspectief

De nieuwe applicatie lijkt een schot in de roos: zij is nu operationeel in een tiental grote ziekenhuizen in Nederland. StasburgReeve verleent de onderneming verder steun in het managen van de uitrol van projecten en zal blijven acteren als sparring partner.

Vereenvoudiging van processen in medische laboratoria

Innovatieve scheidingsmethode voor klinische samples

Vereenvoudiging van processen in medische laboratoria

Vorige case
Gepersonaliseerde energieadviezen op basis van big data

Voor een bekende Nederlandse producent van slimme thermostaten

Gepersonaliseerde energieadviezen op basis van big data

Volgende case