Voor kinderen en laaggeletterden

IT-oplossing om relevante, Internet content te vinden en begrijpelijk te presenteren

Lees meer
Bedrag € 1 100 000
Termijn 2 jaar
Regio Amsterdam

Kansen zien

Aan het hek van het schoolplein raakte een van de partners van StasburgReeve in gesprek met deze klant. Tot voor kort was zij lid van de Raad van Bestuur van Microsoft Nederland maar had haar corporate carrière achter zich gelaten om aandeelhouder te worden van een spin-out van de Unitversiteit van Twente. Een spin-out met als thema taal-technologie. Deze technologie stelt in staat om zoekresultaten aan leeftijd te relateren en passend te maken voor kinderen. Want als een jongen van zes het woord 'bank' zoekt, is hij wellicht niet op zoek naar de ING. Of naar de aanbiedingen van Seats & Sofas. Naar de reservebank van AJAX, PSV of Real Madrid misschien?

Nadat de relevante artikelen zijn gevonden, moeten zij worden weergegeven in een taal die jonge kinderen kunnen begrijpen. En ook daar is niet een eenduidig antwoord op: naarmate een kind ouder wordt, kan het langere en complexere teksten aan. 

De nieuwe venture had kapitaal nodig. Wij informeerden de DGA over andere mogelijkheden dan private equity. Dat zou haar immers veel aandelen kosten. En in een dergelijk vroeg stadium van de venture verwateren achtte ook zij onwenselijk. 

Doelen stellen

€ 800 000 aan beschikbaar werkkapitaal te realiseren binnen vijf maanden, bij voorkeur zonder verwatering of vervreemding van bestaande aandelen.

Research

Na gesprekken met het management en de teamleden bleek al snel dat de technologie veel mogelijkheden bood, en niet alleen op Internet. De focus van de onderneming lag sterk op ontwikkeling van de technologie en minder op de strategie en marktbenadering van deze technologie. In deze fase leek het ons verstandig om samen met de DGA en haar team op te trekken om een gedetailleerde strategie op te bouwen. 

Strategie

Samen met het team van de klant werkten we aan product-marktcombinaties, het businessmodel, de marktbenaderingsstrategie, etc. Met een gedetailleerd businessmodel dat de technolgie koppelt aan afnemers en markten als uitkomst. Plus een plan dat de risico's en uitdagingen scherp in kaart heeft en daar passend mee omgaat. Ook de overige bestaande aandeelhouders konden zich goed vinden in het nieuw opgebouwde businessplan.

Financiering

Er is € 800 000 aan werkkapitaal geregeld via een Innovatiekrediet van de Nederlandse overheid. Deze lening wordt uitbetaald in tranches op basis van heldere deliverables. Er zijn door de bestaande aandeelhouders gemaximeerde toezeggingen afgegeven om, indien nodig, bij te springen.

Bedrag € 1 100 000
Bedrag doel € 1 100 000
Termijn 2 jaar
Regio Amsterdam
Sector Linguïstiek, IT

Toekomst perspectief

Samen met de klant en haar voltallige team hebben wij de positieve uitkomst met passende bubbels gevierd. De klant kwam van een punt waar het nog voornamelijk om de technologie ging. Na een paar maanden teamwork waren de DGA en de onderneming behoorlijk verstevigd. 

Naast het Innovatiekrediet heeft StasburgReeve voor de klant een samenwerkingsproject vormgegeven, waarbij de klant haar taaltechnologie inzet voor en nauw samenwerkt met nieuwsorganisatie ANP. Google Investments heeft via het Digital News Initiative deze samenwerking met € 300 000 ondersteund.

Hoogwaardige kunststof glazen

Best in Glass

Hoogwaardige kunststof glazen

Vorige case
Vereenvoudiging van processen in medische laboratoria

Innovatieve scheidingsmethode voor klinische samples

Vereenvoudiging van processen in medische laboratoria

Volgende case