Best in Glass

Hoogwaardige kunststof glazen

Lees meer
Bedrag € 200 000
Termijn 1 jaar
Regio Zeeland

Kansen zien

Evenementen en festivals mogen op basis van regelgeving hun drank niet meer in echt glas aanbieden. Organisatoren en drankenfabrikanten zijn niet gecharmeerd van wegwerpkunststof als alternatief voor glas. De merkbeleving van de drankfabrikanten is ondermaats en het wegwerpservies veroorzaakt een berg aan afval.

Een voormalig eigenaar van meerdere bekende eigen horecazaken wilde een onbreekbaar kunstof glas ontwikkelen van een kwaliteit die grenst aan die van echt glas. Hoewel deze onderneming nog maar kort onderweg was, zag StasburgReeve op de korte en de lange termijn een reeks aan kansen.        

Doelen stellen

De onderneming had reeds aanzienlijke bedragen aan eigen vermogen ingebracht. En om de onderneming stevig en beschermbaar neer te zetten, was er een behoefte aan aanvullend kapitaal. Om dit kaptiaal te realiseren was een langetermijnstrategie noodzakelijk. Vaak kijkt een ondernemer in een dergelijk geval vooral naar het slagen van de ontwikkeling van het product en verwatert de aandacht voor de middellange termijn en de opbouw van een beschermbare propositie. StasburgReeve en de klant hebben gezamenlijk de volgende doelen gesteld:

  • Beschermbaar maken van deze productietechnologie van kunststof glazen: aanvragen IP
  • Borgen van cruciale samenwerkingspartners: formulering van contracten ter bescherming van de ondernemer en onderneming
  • Samenwerking met een essentiële toeleverancier
  • Financiering van de ontwikkeling met € 200 000 in het eerste jaar

Research

Patentonderzoek was nodig en StasburgReeve schakelde zijn netwerk in. Het onderzoek toonde aan dat het deponeren van een octrooi zinning was. De markt bleek een groeimarkt, waardoor de beoogde ontwikkeling van het hoogwaardige kunststof glas kansrijk lijkt.  

Strategie

Samen met de DGA is StasburgReeve gestart met de opbouw van de bedrijfsstrategie. Gezien de jonge leeftijd van de onderneming is nog niet veel personeel beschikbaar om bij te springen en fungeert StasburgReeve soms wekelijks als klankboard voor de ondernemer. De vertrouwensband zorgt ervoor dat gesprekken met toeleveranciers soms zelfs samen worden gevoerd. Vanuit de grondige kennis over de onderneming is de strategie voor 2020 opgebouwd. Zij verkeert nu in een fase van professionalisering, versnelling en groei. 

Financiering

Eén onderdeel van de machine waarop de glazen worden geproduceerd is cruciaal, maar erg duur. Het onderdeel is afkomstig van een toeleverancier. StasburgReeve bracht beide partijen met elkaar aan tafel en definiëerde een gezamenlijk ontwikkelproject. Dit project is met € 200 000 aan subsidies gefinancierd. Zonder verwatering van aandelen en zonder inbreng van eigen middelen is het onderdeel inmiddels gereed. De machine draait.    

Bedrag € 200 000
Bedrag doel € 200 000
Termijn 1 jaar
Regio Zeeland
Sector Blow Molding

Toekomst perspectief

Hoewel er nog stappen te nemen zijn, is de onderneming inmiddels een vaste speler in de markt van hoogwaardige kunststof glazen. Brouwerijen van wereldfaam plaatsen inmiddels regelmatig bestellingen. Ook enkele bekende restaurateurs in Nederland tonen op YouTube hun enthousiasme over dit product. De startblokken zijn verlaten.

IT-oplossing om relevante, Internet content te vinden en begrijpelijk te presenteren

Voor kinderen en laaggeletterden

IT-oplossing om relevante, Internet content te vinden en begrijpelijk te presenteren

Volgende case